Sammenlign bedrifter

Hvem vokser mest?  Hvem er mest lønnsom?  På Proff kan du sammenligne regnskapstall og offisiell informasjon for inntil 10 bedrifter om gangen.   Du kan velge foretak som skal sammenlignes fra både trefflistene og de enkelte bedrifters profilsider.

Sammenlign fra bedriftsøkets trefflisteI trefflistene angir du hvilke bedrifter du vil sammenligne ved å krysse av i feltet Sammenlign som ligger til øverst til høyre i hver oppføring.

I noen søkeresultater vil  flere av oppføringene i trefflisten tilhøre én og samme regnskapspliktige bedrift.  Det kan f.eks. være slik at en treffliste inneholder både hovedkontor og avdelingskontorer som alle tilhører ett organisasjonsnummer. I slike tilfeller blir alle bedriftens oppføringer merket når du setter et merke i én av oppføringene.  De vil uansett telle som én bedrift i sammenligningen.

Sammenlign fra profilsideProff husker hvilke bedrifter du har lagt til sammenligning selv om du gjør et nytt søk.  Du kan lett søke opp en bransje eller bedrift og merke av for sammenligning, for deretter å gjøre et nytt søk og merke flere bedrifter for sammenligning.

Hvis du er inne på en bedrifts profilsider, så finner du Sammenlign-feltet oppe til høyre, rett ved linkene for utskrift og deling.

Sammenlign-knappNår du merker Sammenlign-feltet for en bedrift, så blir bediften lagt til på en flate med mørk bakgrunn nær toppen av siden.  Flaten forblir synlig når du scroller nedover på siden. På denne mørke flaten finner du alle bedriftene du har merket og Sammenlign-knappen som tar deg til selve sammenligningen.

Du kan enkelt fjerne en og en bedrift ved å klikke på krysset bak hvert bedriftsnavn.  Ønsker du å fjerne alle bedriftene og avslutte sammenligningen, så klikker du på lenken Fjern alle bedrifter (rett nedenfor Sammenlign-knappen).

Klikk på Sammenlign-knappen når du har lagt til alle bedriftene du vi sammenligne.

Velg tall for grafer - Last ned til Excel

Øverst på i sammenligningen vises forholdet mellom bedriftenes driftsinntekter (omsetning) som en rekke grafer (én graf for hvert regnskapsår i .  Du kan enkelt bytte mellom hvilket regnskapstall/nøkkeltall som skal vises i grafene. Klikk på knappen til venstre ovenfor grafene. Alternativene er Sum driftsinntekter, Driftsresultat, Resultat før skatt, Sum eiendeler, og Egenkapitalandel i prosent.

Ovenfor grafene til høyre ligger Last ned-knappen. Klikk på denne for å laste ned sammenligningen som en MS Excel-fil.

Se alle bedriftene - velg regnskapsår

Under grafene ligger informasjon om hver bedrift i respektive kolonner. I sammenligningen vises ett regnskapsår om gangen. Du kan bla deg frem og tilbake mellom regnskapsår ved hjelp av knappen til venstre, rett nedenfor grafene.

Dersom du sammenligner fler enn 5 bedrifter samtidig, vil det dukke opp et horisontalt rullefelt rett ovenfor bedriftene i tabellen.  Bruk rullefeltet for å se alle kolonnene.

Når du er ferdig med sammenligningen gjør du bare et nytt søk, eller velger en annen tjeneste/verktøy fra Proff-menyen.  Klikk på linken Fjern alle bedrifter for å nullstille sammenligningen helt.