Proff gjør det lettere å sjekke ut bedriftene i byggenæringen

Proff.no publiserer sentrale godkjenninger og ansvarsrett per bedrift i byggenæringen, sammen med regnskapstall og kunngjøringer.  Dermed blir det enda lettere å kvalifisere og velge de seriøse aktørene i byggenæringen. Informasjonen hentes direkte fra (DiBK) Direktoratet for byggkvalitet, og vil alltid være oppdatert.  Proff.no er Norges største portal for beslutningstakere og innkjøpere. Hver måned sjekker og kvalifiserer over 1,4 millioner Proff-brukere sine leverandører, kunder og partnere.

 

På Proff.no kan man se både type og varighet på foretakets godkjenningsbevis. Og beviset kan også nedlastes og legges i byggemappen. Ved å klikke på lenken «Vis godkjenningsområder» for valgt bedrift, vil man se hvilken type arbeid bedriften er sentralt godkjent for å utføre, og hvilken tiltaksklasse de er plassert i for hvert fagområde. Det er tre tiltaksklasser, hvorav tiltaksklasse 1 er de enkleste arbeidene og tiltaksklasse 3 er de mest kompliserte.

 

Med sentral godkjenning viser foretaket at det har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset foretakets aktivitet i byggenæringen. Fra 1. januar 2016 kom det nye tilleggsvilkår for å vise at foretaket driver seriøst og lovlydig og at det har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker, oppfyller de lovpålagte kravene til drift og har betalt skatter og avgifter.

 

Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket kan dokumentere at det fortsatt tilfredsstiller vilkårene for godkjenning.

 

Godkjenningsområdene er oppdelt i:

 1. Funksjoner – etter hvilken rolle foretaket har i byggesaker (søker, prosjekterende, utførende, kontrollerende)
 2. Fagområde foretaket jobber innenfor
 3. Tiltaksklasse foretaket er kvalifisert for
 

Målet med kvalitetsordningen er at den skal bidra til å fremme kvalitet og seriøsitet blant alle aktører i byggenæringen.

 

Fakta:

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning av foretak er en frivillig kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og faglige kompetanse. Sentral godkjenning gis kun til foretak, herunder etater og andre offentlige organer, som skal godkjennes for ansvarsrett. Foretaket skal være registrert i Foretaksregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) administrerer den sentrale godkjenningsordningen og behandler saker om sentral godkjenning, fornyelse og tilbaketrekking av sentral godkjenning. Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å påse at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

 

Tiltaksklasser

Oppgaver knyttet til tiltak skal inndeles i tiltaksklasse 1, 2 eller 3 innenfor ett eller flere fagområder basert på kompleksitet, vanskelighetsgrad og mulige konsekvenser mangler og feil kan få for helse, miljø og sikkerhet.  Oppgaver knyttet til tiltaket kan plasseres i ulik tiltaksklasse for den enkelte funksjon og fagområde. Kommunen godkjenner tiltaksklasser etter forslag fra ansvarlig søker.

 

Tiltaksklasse 1 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil ved tiltaket fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.

 

Tiltaksklasse 2 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av

 1. liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller
 2. middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
 

Tiltaksklasse 3 omfatter, uavhengig av funksjon og fagområde, tiltak eller oppgaver av

 1. middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller
 2. stor kompleksitet og vanskelighetsgrad.
 

Funksjoner – prosjekterende, utførende, og kontrollerende

Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen prosjekterende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder:

 1. Arkitektur
 2. Veg-, utearealer og landskapsutforming
 3. Oppmålingsteknisk prosjektering
 4. Brannkonsept
 5. Geoteknikk
 6. Konstruksjonssikkerhet
 7. Bygningsfysikk
 8. Sanitærinstallasjoner
 9. Varme- og kuldeinstallasjoner
 10. Slukkeinstallasjoner
 11. Ventilasjon- og klimainstallasjoner
 12. Vannforsynings- og avløpsanlegg
 13. Fjernvarmeanlegg
 14. Løfteinnretninger
 15. Lydforhold og vibrasjoner
 16. Miljøsanering
 17. Brannalarmanlegg
 18. Ledesystem
 

Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen utførende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder:

 1. Innmåling og utstikking av tiltak
 2. Veg- og grunnarbeider
 3. Landskapsutforming
 4. Vannforsynings- og avløpsanlegg
 5. Fjernvarmeanlegg
 6. Plasstøpte betongkonstruksjoner
 7. Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner
 8. Murarbeid
 9. Montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner
 10. Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning
 11. Taktekkingsarbeid
 12. Arbeid på bevaringsverdige byggverk
 13. Installasjon av brannalarmanlegg
 14. Installasjon av ledesystem
 15. Sanitærinstallasjoner
 16. Varme- og kuldeinstallasjoner
 17. Slukkeinstallasjoner
 18. Ventilasjon- og klimainstallasjoner
 19. Løfteinnretninger
 20. Riving og miljøsanering
 

Sentral godkjenning for ansvarsrett kan gis for funksjonen uavhengig kontrollerende i tiltaksklasse 1, 2 og 3 for følgende områder:

 1. Overordnet ansvar for kontroll
 2. Våtrom (i nye boliger)
 3. Lufttetthet (i nye boliger)
 4. Bygningsfysikk (i tiltaksklasse 2 og 3)
 5. Konstruksjonssikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)
 6. Geoteknikk (i tiltaksklasse 2 og 3)
 7. Brannsikkerhet (i tiltaksklasse 2 og 3)