Skryt av deg selv

Det er lov å skryte av seg selv. Spesielt hvis resultatene til bedriften din er gode. Nå kan du gjøre det på dine egne nettsider og vise alle hva Proff.no forteller om deg og ditt.

Alle virksomheter, både private og offentlige, er avhengige av stabile leverandører med gode økonomiske resultater. De færreste tar sjansen på en partner med negative resultater år etter år. Ved å vise hva du duger til, er du på god vei til å få en ordre eller et oppdrag. Det første mange gjør når de skal velge en leverandør er å sjekke hjemmesiden til bedriften. De færreste viser årsregnskaper og egenkapitalandel på nettsidene sine. Derfor søker mange til Proff.no for å finne tallmateriale som kan danne grunnlag for valget.

Vis hva du er god for


Nå kan du med noen enkle grep gjøre jobben lettere for dem. Proff.no gir deg muligheten til å vise hva du er god for på din egen hjemmeside. Med andre ord: Du kan skryte i vei om gode resultater, og komme enda tettere på målet om å bli den utvalgte. Du kan velge selv hva du vil vise: Nøkkeltall for de tre siste årene, med eller uten graf og evaluering. Lurer du på hvordan dette vil arte seg på hjemmesiden din? Gå til Proff.no, finn din virksomhet og trykk på knappen «Del firmaprofil» øverst på høyre side. Der finner du en rekke nyttige tjenester, men konsentrer deg om det nederste valget, «Vis nøkkeltall på ditt nettsted». Klikker du her får du opp en ny side som viser hvordan det vil se ut.

Enkelt å få til


Det som blir vist er såkalt dynamisk. Når Proff gjør endringer i forbindelse med nytt regnskap, vil det automatisk bli vist på din hjemmeside. Du får også beskjed om hvilke koder som skal til. Ikke la deg skremme hvis du ikke er familiær med html og koding. Ta kontakt med webleverandøren din og be om å få lagt inn koden. Jobben er gjort på få minutter for en med erfaring. Det du må bestemme deg for, er på hvilken side, og hvor på siden du vil skryte.

insetIframe